برنامە،گذار
موضوع برنامە:مسئلە کرد در خاورمیانە
میهمان برنامە:رامبودلطف پور(عضو کمیتە مرکزی حیزب دمکرات کردستان ایران)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر