بەرنامەی سەرنج :دەقی فیکری و فەلسەفی ، بەبەشداری د. ئازاد حەمە دوکتورا لە فەلسەفەی هاچەرخی فەرانسەهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر