بەرنامەی پلار:‬ دووەم بەرنامەهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر