برنامەی روزنە : انتخابات ریاست جمهوری در ایران مهمان برنامە:ناهید حسینی -عضو کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران‬هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر