بەرنامەی ئارۆ :ئاوڕێك لە ژیان و بەرهەمەکانی شاعیر و نووسەری کورد-جەماڵ بێدار میوانی بەرنامە:جەماڵ بێدارهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر