بەرنامەی پاژان : پێوەندی بازرگانی ئێران و هەرێمی کوردستانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر