‫برنامەی روزنە :سالگرد شهادت دکتر عبدالرحمان قاسملو مهمان برنامە:کریم پرویزی-عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران‬هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر